Rekondiční pobyt

Posted on 28-05-2016 , by: Tomáš Rak , in , 0 Comments

Pro rok  2019   plánujeme dva rekondiční pobyty:

v době od 14.7. do 20.7.2019 v Sezimově Ústí  –  hotel  MAS.
Zde využíváme rehabilitační nabídky od masáží, magnetoterapii, cvičení v bazénu a hlavně v odpoledních hodinách volné plavání  v tomtéž bazénu. Samozřejmostí jsou přednášky zaměřené na sociální oblast a na novinky a používání rehabilitačních  a kompenzačních pomůcek. Procházky uskutečňujeme  ve třech skupinách podle  schopnosti účastníků pobytu. Hodnocení této aktivity je veskrze kladné.
Tento termín v současné době ještě není naplněn. Zájemci se mohou hlásit.

v době od 8.9. do 14.9.2019 v Sezimově Ústí  –  hotel  MAS.
Zde využíváme rehabilitační nabídky od masáží, magnetoterapii, cvičení v bazénu a hlavně v odpoledních hodinách volné plavání  v tomtéž bazénu. Samozřejmostí jsou přednášky zaměřené na sociální oblast a na novinky a používání rehabilitačních  a kompenzačních pomůcek. Procházky uskutečňujeme  ve třech skupinách podle  schopnosti účastníků pobytu. Hodnocení této aktivity je veskrze kladné.

Tento termín v současné době je již naplněn.

share: