Rekondiční pobyt

Posted on 28-06-2023 , by: Tomáš Rak , in , 0 Comments

Pro rok  2023   plánujeme dva rekondiční pobyty:

Začátek července  a začátek září Sezimově Ústí  –  hotel  MAS.

Zde využíváme rehabilitační nabídky od masáží, magnetoterapii, cvičení v bazénu a hlavně v odpoledních hodinách volné plavání  v tomtéž bazénu. Samozřejmostí jsou přednášky zaměřené na sociální oblast a na novinky a používání rehabilitačních  a kompenzačních pomůcek. Procházky uskutečňujeme  ve třech skupinách podle  schopnosti účastníků pobytu. Hodnocení této aktivity je veskrze kladné.

V současné době plánujeme rekondiční pobyty i na rok 2024 v obdobných termínech jako letos.

share: