Historie

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE,  ZAPSANÝ SPOLEK – OKRESNÍ ORGANIZACE KUTNÁ HORA se sídlem v Červených Janovicích čp. 102, 28542

Naše sdružení vzniklo  v říjnu 1991, transformací  ze Svazu invalidů v tehdejším ČSR.

Právní forma organizace –  občanské sdružení. Vznik nového občanského zákoníku nás vedl k rozhodnutí nové právní formy – a to ve formě zapsaného spolku v OR. V rejstříku jsme zapsáni od roku 2014.

Od druhé poloviny roku 2006 organizace sídlí v Červených Janovicích v budově místní radnice.

Zabývali jsme se převážně spolkovou činností a pořádáním rekondičních pobytů. Od roku 2007 jsme založili půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Půjčovnu, zájmovou činnost, výlety za poznáním i za kulturou i rekondiční pobyty provozujeme i nadále.