Historie

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE  ZAPSANÝ SPOLEK – OKRESNÍ ORGANIZACE KUTNÁ HORA

naše organizace  vznikla  v říjnu 1991, transformací  ze Svazu invalidů. Právní forma organizace –  občanské sdružení. Vznik  nového občanského zákoníku  nás vedl k rozhodnutí nové právní formy – zapsaný spolek. Ve spolkovém rejstříku jsme zapsáni od roku 2014. Sídlo  organizace jsme měli do poloviny  roku 2006 v Kutné Hoře. V druhé polovině roku 2006, už naše organizace sídlila v Červených Janovicích. Zabývali jsme se převážně spolkovou činností a pořádáním rekondičních pobytů. Od roku 2007 jsme poskytovatelé dvou sociálních služeb při Krajském úřadu Středočeského kraje. Zároveń  při této registraci jsme založili půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Spolkovou činnost, rekondiční pobyty provozujeme i nadále.