O nás

Struktura  STP v ČR:

Nejvyšší orgán:   Svaz tělesně postižených v České republice

Organizační jednotky:

KO  STP: Krajské organizace
OKO  STP: Okresní organizace
Mě  a  MO Městské organizace a Místní organizace

 

Naše organizace se řídí stanovami organizace, které  schvaluje sjezd. Tento se koná jednou za 5 let. Organizační jednotky  si volí ze svého středu výbor organizace a předsedu, hospodáře, předsedu revizní komise  organizace. Výbor organizace je výkonný orgán  po celé volební období. Statutární zástupce pro veškerá jednání s úřady i obchodními partnery je předseda organizace.