Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené

Tuto službu zaměřujeme  na  klienty, kteří potřebují sociální kontakt pro přerušení domácího stereotipu a letargie. Pořádáme pro ně  volnočasové aktivity zaměřené pro rukodělnou výrobu. Z těchto výrobků  uskutečňujeme  výstavy, zúčastňujeme se různých akcí, kde presentujeme naše výrobky. Pořádáme pro klienty  zájezdy do divadla, výlety a samozřejmě pomáháme při jejich aktivitách např. cvičení pro seniory. Velký ohlas měl kurz Sebeobrana pro seniory a zdravotně postižené. Nedílnou součástí je doprovod  klienta na úřady.