Odborné sociální poradenství

Klientovi se pomáháme orientovat  ve spleti různých zákonů a  vyhlášek. Zajistíme  odvoz našim  autem a doprovod  při jednání  na úřadech. Sjednáme schůzky s právníkem. Pro všeobecnou znalost pořádáme pro klienty semináře, přednášky  a besedy. Pro velký zájem opakujeme kurzy PC jak pro začátečníky, také pro pokročilé. Nejčastěji se setkáváme s tématem přiznávání a odjímání invalidních  důchodů  a  průkazů  zdravotně postiženého klienta. Samozřejmě velkým tématem je přiznání příspěvku na péči. Řešíme i diskriminaci hendikepovaného  či jinak zdravotně postiženého klienta. Samozřejmě specifikou jsou mezilidské vztahy. Vše se snažíme řešit ke spokojenosti klienta.