Současnost

Spolková činnost

Spolková činnost naší organizace  je zaměřena na  pořádání  výletů,  besed  například o historii  našeho městečka a okolí. Spoluúčast na

Rekondiční pobyty

Rekondiční pobyty mají u naší organizace dlouholetou tradici. Krátce po založení naší organizace jsme uskutečňovali tyto pobyty. Každý rok pořádáme dva pobyty. Rekondiční pobyt má svoje daná pravidla. Organizátor zajistí klientovi přiměřené prostředí a lokalitu vzhledem k jeho postižení. Tento pobyt má daná svoje pravidla. Ranní rozcvička.  Naučí klienta jak  protáhnout a posílit tělo. Vše pro  jeho potřebu v domácím prostředí. Klient využívá rehabilitaci  v daném zařízení, vždy podle vyjádření svého ošetřujícího lékaře. Toto vyjádření je součást přihlášky na rekondiční pobyt. Další povinností organizátora  je zajištění lektora pro přednášku pro  zdravotní a sociální  oblasti. K dobré tradici patří zajistit objekt s bazénem pro cvičení a plavání. Pro zlepšení kondice klienta  jsou pořádány společné i individuální procházky a to nejméně ve dvojici. Na těchto pobytech  má klient získat  návyky a znalosti pro svoje domácí prostředí.Klient si hradí finanční náklady a naše organizace žádá o finanční příspěvek za pomoci vypsaných dotačních titulů  např. KÚ Středočeského kraje a  MZ.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené

Tuto službu zaměřujeme  na  klienty, kteří potřebují sociální kontakt pro přerušení domácího stereotipu a letargie. Pořádáme pro ně  volnočasové aktivity zaměřené pro rukodělnou výrobu. Z těchto výrobků  uskutečňujeme  výstavy, zúčastňujeme se různých akcí, kde presentujeme naše výrobky. Pořádáme pro klienty  zájezdy do divadla, výlety a samozřejmě pomáháme při jejich aktivitách např. cvičení pro seniory. Velký ohlas měl kurz Sebeobrana pro seniory a zdravotně postižené. Nedílnou součástí je doprovod  klienta na úřady.

Odborné sociální poradenství

Klientovi se pomáháme orientovat  ve spleti různých zákonů a  vyhlášek. Zajistíme  odvoz našim  autem a doprovod  při jednání  na úřadech. Sjednáme schůzky s právníkem. Pro všeobecnou znalost pořádáme pro klienty semináře, přednášky  a besedy. Pro velký zájem opakujeme kurzy PC jak pro začátečníky, také pro pokročilé. Nejčastěji se setkáváme s tématem přiznávání a odjímání invalidních  důchodů  a  průkazů  zdravotně postiženého klienta. Samozřejmě velkým tématem je přiznání příspěvku na péči. Řešíme i diskriminaci hendikepovaného  či jinak zdravotně postiženého klienta. Samozřejmě specifikou jsou mezilidské vztahy. Vše se snažíme řešit ke spokojenosti klienta.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:

Založení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek přispívá  k soběstačnosti klienta. Při založení jsme disponovali s pěti pomůckami. Nynější náš sortiment se rozrostl na 356 kusů pomůcek, sortiment se skládá 59 druhů. Součástí půjčovny pořádáme semináře zaměřené na správné používání pomůcek a  možnosti zakoupení  či nárokování na lékařský  poukaz.

Přehled pomůcek

Elektrická polohovací postel
Elektrická nafukovací matrace
Elektrický skútr
Elektrický vozík
Zvedák hydraulický
Vozík  mechanický velká kopla
Vozík  mechanický  malá kola
Vozík  mechanický  transportní
Hrazda  k  polohování
Stolička k vaně nastavitelná
 Pedálová pomůcka pro rehabilitaci
 Rampa nájezdová skládací
 Antidekubitní podložky a klíny
 Matrace antidekubitní
 Stolek  k  lůžku
 Nástavce na  WC
Madla  k  vaně
Židle sprchová pojízdná
Židle  sprchová pevná
Křeslo klozetové pojízdné
Podložka do vany proti skluzová
Sedačky na vanu plastové  různé druhy
Sedačky do vany  různé druhy
Sedačky do vany závěsné různé druhy
Křeslo klozetové  pevné  různé druhy
Křeslo klozetové  pojízdné   různé druhy
Křeslo klozetové dřevěné
Chodítko  čtyřkolové  různé druhy
Chodítko  čtyřkolové   rolátor   různé druhy
Chodítka pevná různé druhy
Hůl podpůrná  více  bodová   více  druhů
 Hůl skládací více  druhů
 Berle francouzská více  druhů
 Berlle   podpažní  více  druhů