Propagační letáky

V současné době aktualizujeme veškeré propagační materiály. po té budou rozdistribuovány našim spolupracujícícm partnerům, jako jsou praktičtí lékaři, regionální nemocnice (interna, chirurgie a traumatologické oddělení), sociální služby radnice Kutná Hora a OSSZ v Kutné Hoře

Čtěte nás a zachovejte nám přízeň. A nebo přijďte „jen tak pobejt“ na kus řeči do naší kanceláře