Zpráva o činnosti MO STP Č. Janovice za rok 2018

Posted on 14-03-2019 , by: Lenka Radoměřská , in , 0 Comments

      

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi abych Vás informovala o aktivitách naší organizace v roce 2018.Tento rok jsme obdrželi grant ze Středočeského krajského úřadu. 
Humanitární fond 60 000,- pro rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. Této akce se zúčastnilo 26 klientů. 
Nedílnou součástí naší práce je pořádání přednášek se zdravotní a sociální tématikou. V roce 2018 jsme uspořádali 3 přednášky. 
Naši členové se také podílí na sociálně aktivizačních pracích a následných výstavách 
Přehled našich uskutečněných aktivit za minulý rok 2018.

Leden: 
Příprava plánu na rok 2018
Školení bezpečnosti práce

Únor:
Vyhledávání, příprava výstav, dožínek jiných aktivit. Jejich zajištění.

Březen:
Přednáška DMA- kompenzační a rehabilitační pomůcky – novinky
Výlet Polsko
Výlet Polsko
Výstava Velikonoční a jarní tématika – Červené Janovice
Výstava Velikonoční a jarní tématika - MAS Zbraslavice
Divadlo Praha - Broadway

Duben:
Divadlo Praha – Čáslav
Divadlo Praha - Paběnice

Květen:
Přednáška DMA Praha

Červen:
Výstava Lysá nad Labem
Den otevřených dveří

Červenec:
Výlet Polsko
Výlet lodí Praha
Výstava prací – Sudějov

Srpen:
Čáslav – přednáška Generál Šándor

Září:
Přednáška DMA kompenzační a rehabilitační pomůcky.
Výstava - DOŽÍNKY - Červené Janovice
Kurz drátování - Cuřínka Praha
Rekondiční pobyt – MAS Sezimovo Ústí

Říjen:
Výlet POLSKO
Výlet Polsko
Účast na projektu „ 50 plus“ paní Krchov

Listopad:
Přednáška pojistky pro ZP 
Účast na projektu EU „ 50plus „ paní Krchová
Výstava Vánoční MAS Zbraslavice

Prosinec:
Rozsvěcení vánočního stromku – Červené Janovice
Týnec nad Labem - vánoční trhy

Pravidelné opakující se akce:
volnočasové aktivity – úterý a čtvrtek
Pro úspěšnost těchto akcí jsme se rozhodli je zařadit do plánu akcí pro rok 2019.
Součástí naší práce je pravidelné zasedání výboru naší organizace, v prostorách střediska STP.
Zde Vás rádi uvítáme při naplánovaných akcích.
Naši členové se zúčastňují na akcích pořádaných svazem tělesně postižených okresní organizace Kutná Horaa jiných organizací
s podobným zaměřením. 

Zpracovala Lenka Radoměřská
share: