Výlet po Českomoravské vysočině

Posted on 28-05-2016 , by: Tomáš Rak , in , 0 Comments

Tento  výlet byl  dvoudenní  s ubytováním  v autocempu  Pilák  na  okraji  města  Žďáru  nad  Sázavou. Navštívili  jsme   SKI  areál  u  Nového  Města  na  Moravě,  samotné   Nové  Město  na  Moravě, hrad  Perštejn  a  zámek  Draxmor  v Dolní  Rožínce. Takto  proběhl   první  den. Samozřejmě   se  zajištěním  oběda  v Maršovské  Rychtě   rodiště  bratří  Křičkových, autorů  známé skladby   Bábinčin  maršovský valčík. Večeře  dobře chutnala  po prohlídce  strašidelného  Darxmoru  v hospůdce  Dolní Rožínka. Druhý  den  se  uskutečnila  prohlídka  zámku  ve  Žďáře  nad  Sázavou,  návštěva  památného  kostelíka  na  Zelené  hoře ,který  vévodí celému  městu  Žďár  nad  Sázavou. Poobědvali jsme  v historické restauraci  Taverna, která  se  nachází   v sousedství  zámku  ve  Žďáře nad Sázavou. Poslední  zastávka  se konala  ve  vesničce  Karlov, kde  jsme  navštívili krásnou  galerii  místní  sklárny  a  občerstvili se  v motorestu. Hodnocení  účastníků  bylo velmi kladné. STP  jako organizátor  má  vítku:  přihlásilo  se  málo účastníků. Škoda.

640x480_T7KJX0 kemp pilska-nadrz zelena-hora

share: