V dubnu proběhl kurz PC v roce 2016

Posted on 28-05-2016 , by: Tomáš Rak , in , 0 Comments

Kurz  PC  pro  mírně pokročilé  proběhl  v měsíci  dubnu a byl ukončen  závěrečnou zkouškou. Ohlas na  naše  kurzy  PC  jsou velmi kladné. Lektor  pan  Ladislav Exner  je  pan lektor s velkým EL. Pokud  získáme  finanční prostředky  z dotačních titulů  opět rádi  vyhovíme  potencionálním  zájemcům.

share: